Beleidsplan

Voor het beleidsjaar 2014 zijn daarvoor de volgende beleidslijnen uitgezet. Beleidslijn 1: onderhoud en zorg van het onroerende goed De Stichting Sint Jozef heeft drie objecten van onroerend goed onder haar beheer: het middeleeuwse kerkgebouw in Brabants-Gotische stijl te Gerwen. Dit gebouw valt onder monumentenzorg. Samen met Monumentenwacht wordt er een onderhouds- en restauratieplan voor […]

Beloningsbeleid

Noch de priesters noch de vrijwilligers kennen enige vorm van vast salaris, uurloon, gage of wat dan ook. Wel kunnen vrijwilligers gebruik maken van mogelijkheden die de nieuwe Geschenkenwet hun biedt. Het levensonderhoud van de priesters en de onkosten van zielzorg worden vergoed. Daarvoor wordt jaarlijks een financiële verantwoording afgelegd.

Financiële verantwoording

Over de financiële gang van zaken wordt regelmatig verantwoording afgelegd aan de overste van het district Benelux. Eens per jaar wordt de boekhouding gecontroleerd door de penningmeester/econoom van het generalaat van de Priesterbroederschap St. Pius X te Menzingen. De financiële stand van zaken wordt maandelijks via het St.-Clemensblaadje gepubliceerd.