Informatieblad 342

IB 342
IB 342
Size: 1.58 MB
ib342-72
 • Voorwoord
 • VAN DE PRIESTERBROEDERSCHAP
  • Vastentijd
  • De Litanie van Onze‑Lieve‑Vrouw: Koningin van de heilige Rozenkrans, bid voor ons.
 • MILITIAE IMMACULATAE
  • Onze Lieve Vrouw van Welslagen – Vervolg
 • Pad naar bekering: catechumenen reflecteren op de Ignatiaanse Retraite
 • EUCHARISTISCHE KRUISTOCHT
  • Uitleg van de intentie – Don Bosco’s heilzame “wandeling naar de afgrond”
  • De H. Petrus Canisius
  • Schatkisten
  • Puntje
  • De Geschiedenis van de Kerk
 • VAN DE PRIORIJ
  • Jaarprogramma
  • Onze Overledenen
  • Collecten in de maanden nov. en dec. 2023 en jan. 2024
  • Kalender Gerwen
  • Kalender Leiden
  • Kalender Utrecht
  • Onze adressen in Nederland
  • District Benelux
  • Colofon