Bij gelegenheid van tonsuur en lagere wijdingen van 19 april 1981 te Zaitzkofen

Christus, mijn hoop, is verrezen! In de lessen die wij in de Paasnacht hebben gelezen, lessen uit de geschriften van de H. Augustinus, behandelt Augustinus de houding van de hogepriesters, de schriftgeleerden en farizeeërs, die bang waren dat Christus zou verrijzen en daarom wachtposten naar het graf van onze Heer hadden gezonden, om, zoals zij […]

Ter gelegenheid van de priesterwijding van 27 juni 1982 in Zaitzkofen

voor ongeveer 1500 gelovigen gehouden op 27 juni 1982 in Zaitzkofen ter gelegenheid van de wijding van twee seminaristen tot diaken en twee diakens tot priester. In de naam van de Vader en.de Zoon en de H. Geest. Amen. Geliefde Broeders, geliefde Vrienden, De Voorzienigheid heeft deze vierde zondag na Pinksteren uitgekozen voor de wijding […]