Ter gelegenheid van de priesterwijding van 27 juni 1982 in Zaitzkofen

voor ongeveer 1500 gelovigen gehouden op 27 juni 1982 in Zaitzkofen ter gelegenheid van de wijding van twee seminaristen tot diaken en twee diakens tot priester. In de naam van de Vader en.de Zoon en de H. Geest. Amen. Geliefde Broeders, geliefde Vrienden, De Voorzienigheid heeft deze vierde zondag na Pinksteren uitgekozen voor de wijding […]

Informatieblad 315

Download PDF Voorwoord ZE HEBBEN HEM ONTTROOND Hoofdstuk 28, deel 1: De Godsdienstvrijheid van Vaticanum II DE LITANIE VAN ONZE-LIEVE-VROUW Spiegel van rechtvaardigheid, bid voor ons. MILITIA IMMACULATAE M.I. Nieuwsbrief TERUGBLIKKEN Zomerkampen van de Eucharistische Kruistocht Bedevaart Gorcum – Brielle Bedevaart Derde Orde naar Utrecht Districtsbedevaart Banneux Replica Lijkwade van Turijn in Lutjebroek Bezoek Algemeen […]