1982: IB 1 – IB 6

IB 1, april 1982

Bekijk PDF

 • Goede vrienden en weldoeners in ’t Nederlands taalgebied
 • Preek van Aartsbisschop Mgr. Marcel Lefebvre
  • op Paasmaandag 15 april 1979 in Ecöne
 • De nieuwe Mis
  • door P. René Marie
 • Echte en valse hervorming
  • door prof. Dr. Georg May
 • Preek over het Allerheiligste Sakrament
  • naar aanleiding van een gebeds – en boetenacht van 28.6.1975, te Limburgerhof
 • Uit de kroniek van de Broederschap
  • door Mgr. Marcel Lefebvre
 • Waar zijn de priesters van de Broederschap zoal gevestigd?
 • Data en feiten

IB 2, mei/juni 1982

Bekijk PDF

 • Goede vrienden en weldoeners
 • Goede vrienden en weldoeners
 • Gebedsweekend van de katholieke traditionalisten in de CERM te Martigny
  • Het zieke Westen kan alleen maar worden gered door de bemiddeling van Maria
 • Preek van de Hoogeerw. Heer Aartsbisschop Marcel Lefebvre
  • die hij op 21 maart 1982 heeft gehouden in de CERM-hal in Martigny (Zwitser!.). Aanleiding daartoe was de dag van gebed en boete en de pontificale H. Mis met de toewijding van de wereld en van Rusland aan het Onbevlekt Hart van Maria. Er waren ongeveer 4000 katholieken aanwezig.
 • »Zet het priesterschap van Christus voort«
  • Plechtige inkleding van zeven seminaristen. Zestien seminaristen kregen de lagere wijdingen.
 • Lefebvre verlangt het celibaat
  • De aartsbisschop wijdde drie seminaristen tot subdiaken. Gelovigen uit Duitsland, Oosterrijk en Zwitserland.
 • »Ze maken het heiligste kapot«
  • Aartsbisschop Marcel Lefebvre geeft opheldering over zijn strijd tegen de hervormingen van het 2e Vaticaans concilie
 • »De Paus – behoorlijk geïnformeerd?«
 • Enkele van 95 de stellingen van Kapelaan Vikari
 • Naar aanleiding van de discussie over de godsdienstleraren
 • De Madonna tussen de fronten
  • Van Jörg Breuer
 • Data en feiten

IB 3, juli/augustus 1982

Bekijk PDF

 • Goede vrienden en weldoeners
 • Enkele stemmen over het voorval in Fatima op 12 mei 1982
 • Wat de pers over ons Werk schrijft
 • »Toen pas merkte ik, welke kracht priesterhanden hebben«
  • De pastoor van Aresing brengt rapport uit over gevallen van duivel-uitdrijving
 • Uit een preek over ons geloofsgetuigenis
 • Enkele gedachten over dat deel der H. Mis dat »Offerande« of »Voorbereiding van het Offer« wordt genoemd
  • door Hans Milch
 • De Profetes van het Nieuwe Verbond
  • Rede van Ernst Josef Auer op 20 maart 1982 in Martigny
 • De geschiedenis van Ecöne
 • Data en feiten

IB 4, september/october 1982

Bekijk PDF

 • Goede vrienden en weldoeners
 • Preek van Zijne Exc. Mgr. Marcel Lefebvre
  • ter gelegenheid van de priesterwijding van 29 juni in Ecöne
 • Enkele gedachten over de worsteling om de Latijns-Tridentijnse Liturgie in de r .k. Kerk te behouden
  • Door Margarethe Kuppe
 • Latijn en volkstaal in de Liturgie
 • De »anti-liturgische sekte«
 • Kroniek van de Priesterbroederschap
  • Door Aartsbisschop Marcel Lefebvre
 • Een circulaire van pastoor Hans Mikh
 • Rome – Twijfel aan de Paus
  • Door Velt Mölter
 • De discussie in de »Südwestpresse«, Ulm, 1978
  • 1. »De geloofsschat wordt te grabbel gegooid … «
  • II. Geen weggooien van de geloofsschat, maar vernieuwing uit echte overlevering
  • III. De ontwrichting van het geloofwordt regel
  • IV. Te grabbel gooien van de geloofsschat?
  • V. Argumenten – geen beweringen!
 • Data en feiten

IB 5, november 1982

Bekijk PDF

 • Goede vrienden en weldoeners
 • Preek van Zijne Hoogw. Exc. Mgr. Marcel Lefebvre
  • voor ongeveer 1500 gelovigen gehouden op 27 juni 1982 in Zaitzkofen ter gelegenheid van de wijding van twee seminaristen tot diaken en twee diakens tot priester
 • Predikatie van de Eerw. Heer Prof. Dr. L. Bravin
  • op 28-6-’82 naar aanleiding van de eerste H. Mis van de Eerw. Heer Bernard Michael Schübel in Zaitzkofen
 • Negende brief aan Zijne Heiligheid
 • Enkele gedachten over de worsteling om de Latijns-Tridentijnse Liturgie in de r .k. Kèrk te behouden
  • Door Margarethe Kuppe (Slot)
 • Gehoorzaamheid tot elke prijs?
 • De lijkwade van Turijn is echt
  • Het resultaat van het onderzoek door meer dan 40 geleerden
 • 26. Zondagsbrief van Pastoor Hans Milch
 • Data en feiten

IB 6, december 1982

Bekijk PDF

 • Goede vrienden en weldoeners
 • P. Franz Schmidberger tot vicaris-generaal benoemd
 • Preek van de Hoogeerwaarde Heer Aartsbisschop Marcel Lefebvre
  • gehouden op 29-8-1982 in Flüeli
 • Het vacantie-apostolaat van de seminaristen
  • Het kamp voor jongeren te Ebnit/Vorarlberg
  • Priorij St. Maria zu den Engeln, Saarbrücken
  • Indrukken van de katholiekendag
  • Priorij St. Athanasius, Stuttgart
  • Naar wie verwijzen?
  • Eerste H. Mis in Basel
 • De vernieuwing van het dak van het kasteel Zaitzkofen
 • Vrede en vredesbeweging
  • door P. Josef Bisig
 • Zeven opofferingen van het kostbaar Bloed voor de arme zielen in het Vagevuur
 • De H. Elisabeth
  • ter herdenking van haar 750e sterfdag
 • Een katholieke vrouw uit Denemarken bezoekt Zaitzkofen
 • Data en feiten
 • Boeken