Financiële verantwoording

Over de financiële gang van zaken wordt regelmatig verantwoording afgelegd aan de overste van het district Benelux. Eens per jaar wordt de boekhouding gecontroleerd door de penningmeester/econoom van het generalaat van de Priesterbroederschap St. Pius X te Menzingen.

De financiële stand van zaken wordt maandelijks via het St.-Clemensblaadje gepubliceerd.