Informatieblad 343

IB 343
IB 343
Size: 1.54 MB
ib343-72
 • Voorwoord
 • VAN DE PRIESTERBROEDERSCHAP
  • “Fiducia supplicans”: een synodale Kerk die luistert naar de wereld
  • De Litanie van Onze‑Lieve‑Vrouw: Koningin van de Vrede, bid voor ons.
 • TERUGBLIKKEN
  • 22-29 oktober: JKI-reis Rome
  • 15-17 december: JKI-samenkomst Antwerpen
  • 2-4 januari: EK-Kerstkamp Moergestel
  • 2-3 februari: Lagere wijdingen/Tonsuur/Inkleding Zaitzkofen
 • EUCHARISTISCHE KRUISTOCHT
  • Uitleg van de intentie – Don Bosco’s heilzame “wandeling naar de afgrond”
  • De H. Lidwina van Schiedam
  • Puntje
  • Schatkisten
 • VAN DE PRIORIJ
  • Jaarprogramma
  • Onze Overledenen
  • Collecten in de maand februari 2024
  • Kalender Gerwen
  • Kalender Leiden
  • Kalender Utrecht
  • Onze adressen in Nederland
  • District Benelux
  • Colofon