1983: IB 7 – IB 16

IB 7, januari 1983

Bekijk PDF

 • Goede vrienden en weldoeners
 • Kan de Paus de oorlog verbieden?
  • Sceptische terugblik op de katholiekendag te Düsseldorf
 • Zou Jezus tegenwoordig rooms-katholiek zijn?
  • De katholieke professor in de theologie Norbert Greinacher over hiërarchische Kerk en »Kerk aan de basis«
 • Repliek van pater Werenfried van Straaten
 • Het Don Bosco-gymnasium geopend
 • Twee interviews met Mgr. Lefebvre over het Tweede Vaticaans Concilie
 • Circulaire nr. 20
 • »Hervormingen die het geloof in gevaar brengen wijzen wij af«
  • SZ-interview met pater Schmidberger, die als opvolger van Lefebvre is aangewezen
 • Preek van de hoogeerwaarde Heer Aartsbisschop Marcel Lefebvre
  • op 20 maart 1982 in Le Barroux (Frankrijk) ter gelegenheid van de klokkewijding in ’t benedictijnenklooster Sainte Madeleine
 • Het modernisme, gisteren en vandaag
 • Data en feiten
 • Boeken

IB 8, februari 1983

Bekijk PDF

 • Goede vrienden en weldoeners
 • De vormreis van de hoogeerw. Heer Aartsbisschop Lefebvre in Duitsland
  • Jonge Berlijners kregen in de Fischerhütte het Vormsel toegediend
  • »Wij wijzen de Paus niet af«
  • Bisschop Lefebvre in de priorij St. Athanasius
  • Kerk-centrum in Hattersheim
  • Ondanks het verbod uit Paderbom heeft Lefebvre gevormd
 • Katholieke cultuurkring wil terug naar de oude liturgie
 • Geloofsbelijdenis van de clerus van Campos, Brazilië
 • Aartsbisschop Marcel Lefebvre in de V. S.
 • Roomser dan de Paus
 • Het modernisme, gisteren en vandaagVermaningen die de oude Tobias tot zijn zoon richt
 • Data en feiten
 • Boeken

IB 9, maart 1983

Bekijk PDF

 • Goede vrienden en weldoeners
 • De afkeer van God in de politiek
 • Een ingezonden brief over het Vormsel in Berlijn
 • Gedachtenwisseling met .een lid van de Bondsdag
 • De nieuwe meisjesschool in Saint-Macaire
 • Data en feiten
 • Boeken

IB 10, april 1983

Bekijk PDF

 • Goede vrienden en weldoeners
 • De priester-candidaten
 • Preek van Zijne Excellentie Aartsbisschop Marcel Lefebvre
  • op 23 maart 1980 in Genève bij de inzegening van het oratorium St. Joseph van de Priesterbroederschap St. Pius X
 • Gebed tot de H. Jozef voor de Kerk
 • De afkeer van God in de politiek
 • Herderlijk schrijven
  • van de bisschoppen, in ’t jaar 1913 te Fulda in vergadering bijeen bij het graf van de H. Bonifatius
 • Twee keer dezelfde Kerk
 • Data en feiten
 • Boeken

IB 11, juni 1983

Bekijk PDF

 • Goede vrienden en weldoeners
 • Boodschap van Mgr. M. Lefebvre
  • n.a.v. de gebedswake en de toewijding van wereld en Rusland aan hat Onbevlekt Hart van Maria
 • Kasteel Crassenstein
  • Enkele wetenswaardigheden uit de jubileumuitgave »30 Jahre Realschulintemat St. Marien (1951 – 81)«
 • Preek van Zijne Excellentie de Aartsbisschop Marcel Lefebvre
  • Père Ludovic-Marie Barrielle
 • Testament van de zeereerw. pater Ludovic-Marie Barrielle
 • Preek ter gelegenheid van de maand mei
 • Lijst van de Priesters van de Priesterbroederschap naar land
 • Boeken