Verslag van de uitgeoefende activiteiten

Er zijn groepen en personen als vrijwilligers actief voor de beide paraparochies in Gerwen en Leiden.

Zorg voor de tuin en kerkomgeving

Vrijwilligers verzorgen de tuinen rondom kerkgebouwen en priorij. Dit omvat: maaien, snoeien, planten, verpoten, opruimen. Het uiteindelijke doel van hun activiteiten is, dat de omgeving van kerk en priorij er netjes bij ligt.

Bij feestelijkheden is er een party in de tuin. Vrijwilligers zorgen dan voor de opbouw en plaatsing van tafels en stoelen; zij ruimen deze na afloop ook weer op.

Zorg voor publiciteit en publicaties

Enkele vrijwilligers werken voor de public relations bij de evenementen, voor de media, zij vertalen en bewerken teksten voor het Informatieblad en het St.-Clemensblaadje.

Zorg voor de liturgie

Vrijwilligers treden op als misdienaars en acolieten bij de gewone dagelijkse H. Mis, bij het H. Lof en de zondagse Hoogmis, bij bijzondere vieringen zoals huwelijksinzegeningen en begrafenissen en bij evenementen zoals de Sacramentsprocessie. Een van de vrijwilligers heeft de taak van koster op zich genomen. Ook vrijwilligers verzorgen de liturgische gezangen in koor en orgel.

Zorg voor gebouwen

Vrijwilligers, meest vrouwen, zorgen voor de kerkschoonmaak en de schoonmaak van de priorij. Vrijwilligers zorgen voor het onderhoud en reparatie van het onroerende goed, zover zij dat kunnen. In Leiden heeft een vrijwillige bouw- en onderhoudsploeg de protestante kerk omgebouwd tot een katholieke kerk geschikt voor de traditionele eredienst.

Zielzorg

De priesters verzorgen de zielzorg in de kerken, aan de priorijen en erbuiten. Zij gaan op bezoek in bijna het gehele land naar gelovigen voor huisbezoek, ziekenbezoek en stervensbegeleiding. Zij brengen de H. Communie rond en, waar nodig, dienen zij de Laatste Sacramenten der Stervende toe.