Beleidsplan

Voor het beleidsjaar 2014 zijn daarvoor de volgende beleidslijnen uitgezet.

Beleidslijn 1: onderhoud en zorg van het onroerende goed

De Stichting Sint Jozef heeft drie objecten van onroerend goed onder haar beheer:

 1. het middeleeuwse kerkgebouw in Brabants-Gotische stijl te Gerwen. Dit gebouw valt onder monumentenzorg. Samen met Monumentenwacht wordt er een onderhouds- en restauratieplan voor dit bouwwerk opgesteld.
 2. de priorij te Gerwen. Dit is een betrekkelijk nieuw gebouw dat onderhoud vergt zoals elk gebouw. De tuin rondom kerkgebouw en priorij wordt onderhouden door parochianen-vrijwilligers.
 3. het kerkgebouw te Leiden. Dit is een modern kerkgebouw met in de bovenverdieping een kerkruimte en in de overige lager gelegen ruimten bevinden zich de serviceruimten, waaronder ook kamers voor verblijf van de priesters.

Beleidslijn 2: pastorale en religieuze zorg

De twee beschikbare priesters staan voor de taak in een diasporagebied dat bijna heel Nederland omvat, hun zielzorg uit te oefenen vanuit twee centra, namelijk die te Gerwen en die te Leiden. Onder deze zielzorg vallen huisbezoek, ziekenbezoek, stervensbegeleiding, toediening van de sacramenten en godsdienstlessen. Daarnaast zijn er de wekelijks terugkerende vieringen in H. Lof en H. Mis.

Beleidslijn 3: evenementen

Vanuit het centrum te Gerwen worden zowel landelijke als regionale als plaatselijke evenementen opgezet.

 1. de jaarlijkse Sacramentsprocessie, steeds begin juni. Deze processie trekt door het dorp Gerwen en trekt deelnemers vanuit het hele land, vooral de parochianen van Leiden. De toeschouwers komen uit de regio: Nuenen, Eindhoven, Helmond, Gemert, Laarbeek. Via persberichten, affiches en vlaggen wordt aan deze Sacramentsprocessie bekendheid gegeven.
 2. de jaarlijkse Kerkendag van Peelland van de regio Eindhoven (was SRE). Samen met de regionale heemkundekringen wordt er een fietstocht uitgezet langs middeleeuwse torens en kerken. Het centrum Gerwen zorgt voor de opvang van ca 100 bezoekers met brochures over de Gotische kerk, een rondleiding langs het exterieur en interieur, de beklimming van de toren en een tentoonstelling in de priorij. De gezamenlijke heemkundekringen zorgen voor een website, een routekaart, een folder en persberichten.
 3. de jaarlijkse tentoonstelling tijdens de Goede Week en in de Paasweek van de Lijkwade van Turijn. Dat is een fototentoonstelling, enkele in 3D. De bevolking wordt via persberichten en radio / tv-journaal hierop attent gemaakt.
 4. de jaarlijkse kerststal bij Kerstmis. Deze beeldengroep wordt breed opgebouwd en uitgestald in de Kersttijd. De bevolking wordt via persberichten en radio / tv-journaal hierop attent gemaakt.
 5. het toeristische bezoek van het kerkgebouw, dat het oudste monument is van de Brabantse Gotiek in de gemeente Nuenen, dat via het gemeentelijke toerismebeleid, de ANWB en VVV bekendheid geniet.

Beleidslijn 4: publicaties

Vanuit de priorij te Gerwen in samenwerking met het Vlaamse gebied wordt er een gratis tweemaandelijks tijdschrift ‘Informatieblad’ uitgegeven met religieus en kerkelijk nieuws,en achtergrond, en verder nieuws en achtergrond van de Priesterbroederschap St. Pius X. Vanuit de priorij te Gerwen wordt maandelijks het gratis St.-Clemensblaadje uitgegeven met religieuze meditaties en activiteiten van de komende maand. Vanuit de priorij te Gerwen wordt wekelijks een persbericht uitgebracht voor de media in de regio Eindhoven, Nuenen, Helmond, Laarbeek en Gemert over de komende weekactiviteiten, vooral over de kerkdiensten. Naast deze periodieke uitgaven zijn er brochures en folders over diverse evenementen en onderwerpen, zoals over de Priesterbroederschap St. Pius X, over de Kerkenroute in Peelland, over de oude St.-Clemenskerk en over de Eucharistische Kruistocht.

Beleidslijn 5: zorg voor de jeugd

De jeugd krijgt extra zorg in diverse activiteiten en evenementen.

 1. de wekelijkse godsdienstlessen, behalve in de vakantieperioden.
 2. het jaarlijkse kamp, voor jongens en meisjes apart, doorgaans ergens in Vlaanderen.
 3. de jaarlijkse voetbalwedstrijd tussen een Nederlands en een Vlaams team, bij voldoende belangstelling.
 4. aparte jeugddeelname in de jaarlijkse Sacramentsprocessie.