Bij gelegenheid van tonsuur en lagere wijdingen van 19 april 1981 te Zaitzkofen

Christus, mijn hoop, is verrezen! In de lessen die wij in de Paasnacht hebben gelezen, lessen uit de geschriften van de H. Augustinus, behandelt Augustinus de houding van de hogepriesters, de schriftgeleerden en farizeeërs, die bang waren dat Christus zou verrijzen en daarom wachtposten naar het graf van onze Heer hadden gezonden, om, zoals zij […]