Van het coronavirus, bevrijd ons Heer!

Volgens de maatregelen genomen door de Bisschoppenconferenties, worden de missen en liturgische ceremonies opgeschort in Nederland tot 1 april en in België en Luxemburg tot 3 april. De kerken blijven echter open voor persoonlijk gebed. Tijdens deze periode blijven ook onze kerken en kapellen op de gebruikelijke dagen en uren open voor persoonlijk gebed. Onze […]

Bij gelegenheid van tonsuur en lagere wijdingen van 19 april 1981 te Zaitzkofen

Christus, mijn hoop, is verrezen! In de lessen die wij in de Paasnacht hebben gelezen, lessen uit de geschriften van de H. Augustinus, behandelt Augustinus de houding van de hogepriesters, de schriftgeleerden en farizeeërs, die bang waren dat Christus zou verrijzen en daarom wachtposten naar het graf van onze Heer hadden gezonden, om, zoals zij […]

Informatieblad 317

Download PDF Voorwoord ZE HEBBEN HEM ONTTROOND Hoofdstuk 29: Een pacifistisch concilie Hoofdstuk 30: Vaticanum II, triomf van het zogenaamd katholiek liberalisme DE LITANIE VAN ONZE-LIEVE-VROUW Oorzaak van onze Blijdschap, bid voor ons. Christus, mijn hoop, is verrezen! EUCHARISTISCHE KRUISTOCHT Uitleg van de intentie – Roepingen Schatkisten Een driedubbele Pasen Puntje De Geschiedenis van de […]

Informatieblad 316

Download PDF Voorwoord ZE HEBBEN HEM ONTTROOND Hoofdstuk 28, deel 2: Vaticanum II en de katholieke gemeenschap DE LITANIE VAN ONZE-LIEVE-VROUW Zetel van Wijsheid, bid voor ons. MILITIA IMMACULATAE M.I. Nieuwsbrief EUCHARISTISCHE KRUISTOCHT Uitleg van de intentie – Gabrielle Lefebvre-Watine: voorbeeld van een katholieke moeder! Schatkisten Het Goddelijk Kind in de tempel Puntje De Geschiedenis […]

Ter gelegenheid van de priesterwijding van 27 juni 1982 in Zaitzkofen

voor ongeveer 1500 gelovigen gehouden op 27 juni 1982 in Zaitzkofen ter gelegenheid van de wijding van twee seminaristen tot diaken en twee diakens tot priester. In de naam van de Vader en.de Zoon en de H. Geest. Amen. Geliefde Broeders, geliefde Vrienden, De Voorzienigheid heeft deze vierde zondag na Pinksteren uitgekozen voor de wijding […]

Informatieblad 315

Download PDF Voorwoord ZE HEBBEN HEM ONTTROOND Hoofdstuk 28, deel 1: De Godsdienstvrijheid van Vaticanum II DE LITANIE VAN ONZE-LIEVE-VROUW Spiegel van rechtvaardigheid, bid voor ons. MILITIA IMMACULATAE M.I. Nieuwsbrief TERUGBLIKKEN Zomerkampen van de Eucharistische Kruistocht Bedevaart Gorcum – Brielle Bedevaart Derde Orde naar Utrecht Districtsbedevaart Banneux Replica Lijkwade van Turijn in Lutjebroek Bezoek Algemeen […]

Informatieblad 314

Download PDF Voorwoord EEN KERK OP HAAR KOP Gesprek met Pater Davide Pagliarani,: Algemeen Overste van de Priesterbroederschap St. Pius X DE LITANIE VAN ONZE-LIEVE-VROUW Getrouwe Maagd, bid voor ons. EUCHARISTISCHE KRUISTOCHT Uitleg van de intentie – Haar Naam, zijn cappuccino: Maria, Marco d’Aviano en Europa’s redding Misoffer voor de zielen Schatkisten Puntje Bijbelse Geschiedenis […]

Informatieblad 313

Download PDF Voorwoord ZE HEBBEN HEM ONTTROOND Hoofdstuk 26: Onderzoek en dialoog, dood van de missiegeest Hoofdstuk 27: Vaticanum II: In het licht van de traditie DE LITANIE VAN ONZE-LIEVE-VROUW Goedertieren Maagd, bid voor ons. MILITIA IMMACULATAE M.I. Nieuwsbrief TERUGBLIKKEN Sacramentsprocessie In memoriam Mevrouw Verlinden EUCHARISTISCHE KRUISTOCHT Uitleg van de intentie – Haar Naam, zijn […]