Spaar Heer! Spaar Uw volk!

2020-03-19-FSSPX-Benelux-Coronavirus-NL

De gelovigen worden sterk aangemoedigd om de maatregelen die de burgerlijke autoriteiten in verband met de gemeenschappelijke inspanning tegen de epidemie hebben genomen, na te komen. Aan deze praktische maatregelen, geleefd in een geest van boetedoening, moet het gebed worden toegevoegd om Onze Heer Jezus Christus, de goddelijke Barmhartigheid te smeken.

Zolang de kerken kunnen openblijven voor persoonlijk gebed en meditatie, zijn onze kerken en kapellen ook open, op de gebruikelijke dagen en tijdstippen, voor zover dat mogelijk is volgens de plaatselijke omstandigheden. Priesters behouden daar hun pastorale aanwezigheid. Openbare Missen en liturgische ceremonieën worden echter nog steeds opgeschort: priesters blijven hun privé-missen opdragen, maar buiten de openingstijden en zonder de gelovigen te verzamelen.

Hierdoor zijn de gelovigen ontheven van de verplichting om op zon- en verplichte feestdagen de Mis bij te wonen. Maar ze blijven verplicht om deze dagen te heiligen door een overeenkomstige tijd van gebed, zelfs thuis. Om hen te helpen, hebben ze toegang tot de uitzending van de Mis en de gebedstijden via het volgende videokanaal: www.youtube.com/c/FSSPXAntwerpen

Het is dringend noodzakelijk dat de maatschappij onder leiding van haar leiders en ieder afzonderlijk naar God terugkeert en zich bekeert: “Laat de zondaar zijn wegen verlaten, de slechtaard zijn boze gedachten; laat hij zich tot Jahweh bekeren, opdat Hij zich zijner ontfermt: tot onze God zich bekeren; want Hij is mild in het vergeven!” (Isaïas 55, 7)

Het tweede deel van de vastentijd begint: het is tijd om te volharden in het gebed, de boetedoening en de uitoefening van broederlijke naastenliefde. De geestelijke Communie, de eucharistische aanbidding, het dagelijks Rozenhoedje en zelfs de Rozenkrans, het Engel des Heren, de Litanie van Alle Heiligen, de Kruisweg, het vasten en het geven van aalmoezen zijn allemaal uitstekende werken voor
deze moeilijke tijden. Er zijn ook gebeden nodig voor de slachtoffers en hun families, voor iedereen die voor hen zorgt en voor de burgerlijke en kerkelijke autoriteiten.

Eerwaarde Patrick Duverger +
Districtsoverste