Informatieblad 334

Download PDF

ib334-72 Voorwoord 

 

VAN DE PRIESTERBROEDERSCHAP

Brief van de Algemeen-Overste
Nieuwe districts-overste
Het modernisme en de taalkunde
De Litanie van Onze‑Lieve‑Vrouw: Koningin van de Patriarchen, bid voor ons.

EUCHARISTISCHE KRUISTOCHT

Uitleg van de intentie – Spoken? Vrienden uit de andere wereld? De meest vergeten zielen
Allerheiligenfeest
Schatkisten
Puntje
De Geschiedenis van de Kerk

VAN DE PRIORIJ

Jaarprogramma 2022
Collecten in de maand september 2022
Onze Overledenen
In november: dagelijks een volle aflaat voor de zielen in het vagevuur!
Kalender Gerwen
Kalender Leiden
Kalender Utrecht
Nieuwe boeken:
De Katholieke Catechismus over de kerkelijke crisis
Leidraad voor de Biecht
Onze adressen in Nederland
District Benelux
Colofon
Download PDF