Vastenoffer 2018

Gerwen, 11 maart 2018
Zondag Laetare

 

Dierbare Gelovigen,

Onze Moeder de H. Kerk spoort ons in de Vasten aan tot meer gebed en inkeer, zich meer te versterven en goede werken te doen! Waarbij het laatste niet het minst belangrijke is. Door zich nu iets van voedsel, luxe, uitgaan e.d. te ontzeggen, houden we juist ook iets over, waarmee we goed kunnen doen, aalmoezen kunnen geven. Dat moet natuurlijk wel vrijwillig gebeuren, want, zo zegt de H. Paulus in  2 Kor. 9,7: “God heeft een blijmoedige gever lief”. God doet zelf niets anders dan geven. Geven brengt tot in eeuwigheid doorwerkende zegen. Wie geeft, hem zal gegeven worden.

Nu, dat iets vrijwillig loslaten, werkt ook als geneesmiddel! Als gevolg van de erfzonde hebben we nu eenmaal o.a. het zwakke punt van de hebzucht, dat bewaking en inperking nodig heeft. Laten we geven, dan sterven we niet innerlijk aan “hartverharding en hartvervetting”, zoals de rijke vrek in het Evangelie, wiens bezit zijn noodlot werd. Het hart in hem was verstikt. Deze therapie van de Kerk is dus wel passend. Geven maakt vrij en blij! Vergeten we daarbij niet, dat de duivel zelfs de Mensenzoon in de woestijn op dit punt durfde te bekoren.

Bovendien lezen we in het Boek Tobias 12, 8 v.: “Bidden en vasten is een voortreffelijk werk, en aalmoezen geven is meer waard dan schatten van goud te verzamelen. Want de aalmoes redt van de dood; zij is het, die reinigt van de zonden en barmhartigheid en eeuwig leven doet vinden”.

De H. Joannes de Deo trok de stad Granada door  om giften te verzamelen voor het grote hospitaal dat hij wilde bouwen. Hij riep: “Geef aalmoezen, mijn broeders, uit liefde en medelijden met uzelf!”

Wij priesters van de Priesterbroederschap St. Pius X zijn op uw giften aangewezen en zijn voor de door u reeds getoonde edelmoedigheid zeer dankbaar! Toch durven we nu weer bij u aan te kloppen voor het Vastenoffer 2018, dat we voor 50% willen besteden aan ons apostolaat in Nederland en voor 50% ter ondersteuning van de Zusters Karmelietessen in Quiévrain (B), die hulp nodig hebben. Help ons en de zusters! U maakt zo ons werk in Nederland mogelijk, tot Gods eer en heil van de zielen! Het dagelijks Rozenhoedje wordt in de Priesterbroederschap voor de vrienden en weldoeners gebeden! We mogen nu ook rekenen op de geestelijke steun van de Karmel. Hoe belangrijk is dat voor ons apostolaat!

Voor het Vastenoffer kunt u gebruikmaken van de bekende enveloppe en zondags in de collectemand leggen, of van een overschrijving met vermelding van Vastenoffer.

Pater Carlo de Beer