Informatieblad 338

IB 338
IB 338
Size: 1,28 MB
ib338-72

 • Voorwoord
 • VAN DE PRIESTERBROEDERSCHAP
  • Brief van de Algemeen-Overste
  • De Litanie van Onze‑Lieve‑Vrouw: Koningin van de Belijders, bid voor ons.
 • EUCHARISTISCHE KRUISTOCHT
  • Uitleg van de intentie – Het heilig Lu Monferrato Sprankelende bron van godgewijden
  • Als God roept …
  • Schatkisten
  • Puntje
  • De Geschiedenis van de Kerk
 • VAN DE PRIORIJ
  • Jaarprogramma 2023
  • Collecten in de maanden maart en april 2023
  • Onze Overledenen
  • Willibrordkazuifel
  • Sacramentsprocessie Gerwen 11 juni 2023
  • Nieuwe boeken en film
  • E.K. Zomerkamp 30 juli – 10 augustus
  • Kalender Gerwen
  • Kalender Leiden
  • Kalender Utrecht
  • Onze adressen in Nederland
  • District Benelux
  • Colofon