Informatieblad 299

ib299-72

VAN DE PRIESTERBROEDERSCHAP

Brief aan de Vrienden en Weldoeners nr. 88

ST. WILLIBRORDUS

St. Willibrord: een missionaris uit de 8e eeuw
Gebed voor het Vaderland

DE LITANIE VAN ONZE-LIEVE-VROUW

Allerreinste Moeder, bid voor ons.

EUCHARISTISCHE KRUISTOCHT

Uitleg van de intentie
Stille Nacht
Puntje
Schatkisten
Bijbelse Geschiedenis

VAN DE PRIORIJ

De liturgische kalender voor het nieuwe jaar 2018
Jaarprogramma 2018
Onze Overledenen
Collecten in september, oktober en november 2017
Kalender Gerwen
Kalender Leiden
20 + C + M + B + 18
Kalender Utrecht
Onze adressen in Nederland
District Benelux
Colofon

Download PDF