Informatieblad 336

IB 336
IB 336
Size: 1.66 MB
ib336-72

 • Voorwoord
 • VAN DE PRIESTERBROEDERSCHAP
  • Het Mirakel van Amsterdam
  • De Litanie van Onze‑Lieve‑Vrouw: Koningin van de Apostelen, bid voor ons.
 • TERUGBLIKKEN
  • Donderdag 2 februari: Tonsuur Tobias Veselka en inkleding Marijn Verbeek in Zaitzkofen (D)!
 • EUCHARISTISCHE KRUISTOCHT
  • Uitleg van de intentie – ‘Beer’ Michael en ‘Fee’ Lilian. Stamouders van taaie christenen
  • De H. Jeroen van Noordwijk
  • Schatkisten
  • Puntje
  • De Geschiedenis van de Kerk
 • VAN DE PRIORIJ
  • Jaarprogramma 2023
  • Onze Overledenen
  • Collecten in de maanden december 2022 en januari 2023
  • Nieuwe boeken:
   • De Katholieke Catechismus over de kerkelijke crisis
   • Leidraad voor de Biecht
  • Tijd om zijn Pasen te houden
  • Expositie Lijkwade in Gerwen
  • Kalender Gerwen
  • Kalender Leiden
  • Kalender Utrecht
  • Onze adressen in Nederland
  • District Benelux
  • Colofon