Informatieblad 288

Bekijk PDF

KATHOLIEKE CATECHISMUS (OVER DE KERKELIJKE CRISIS)

Het Tweede Vaticaans Concilie • De godsdienstvrijheid

DOSSIER

Over de “Ritus van Sint Petrus”

TERUGBLIKKEN

Bedevaart van Gorcum naar Brielle • Bedevaart Nederlandstalige Derde Orde naar Boxmeer • Sportdag van de Traditie

EUCHARISTISCHE KRUISTOCHT

Uitleg van de intentie • Het vertrouwen in de H. Mis beloond • Puntje • Schatkisten • Bijbelse Geschiedenis

VAN DE PRIORIJ

Vervangingen in het District • Jaarprogramma • Onze overledenen • Collecten in augustus • Onbevlekt Hart van Maria • Kalender Gerwen • Kalender Leiden • Aankondiging voor de St. Willibrordkerk in Utrecht • Onze adressen in Nederland • District Benelux • Colofon