Informatieblad 286

Bekijk PDF

Mededeling van Mgr. B. Fellay

DOSSIER

Het werk van God in de wereld • Katholieke Catechismus (over de kerkelijke crisis) • Het Kerkelijk Leergezag

TERUGBLIKKEN

Fietstocht van Antwerpen naar Rome

EUCHARISTISCHE KRUISTOCHT

Uitleg van de intentie • De Heilige Martelaren van Gorcum • Puntje • Bijbelse Geschiedenis • Schatkisten

VAN DE PRIORIJ

Onze overledenen • Collecten in mei • Jaarprogramma • Bedevaart Gorcum – Brielle • Kalender Gerwen • Kalender Leiden • Aankondiging voor de St. Willibrordkerk in Utrecht • Onze adressen in Nederland • District Benelux • Colofon